top of page

Professioneel : begeleiding veranderingsprocessen

Veranderingsprocessen zijn vaak complex.
Op het moment dat een organisatie inzetop verandering, gaan er twee sporen lopen.
Een van de rationele kant van verandering (verandering van processen, organisatiestructuren, verantwoordelijkheden of systeemimplementaties).
En één van de menselijke kant van verandering, (wat mensen willen, mogen, moeten of kunnen).
Vaak zien  organisaties de menselijke kant van organisatieverandering als lastig en ongrijpbaar. Dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Wel is belangrijk aandacht te schenken aan een aantal essentiële wetmatigheden.
Verandering is een proces, er bestaat geen plug& play oplossing.

Wanneer is extern begeleiding aangewezen ?
-Heb je moeite om de verandering in je organisatie vorm te geven ?
-Zijn je medewerkers niet gemotiveerd of mee in de verandering ?
-Loopt het helemaal vast ?
-Plan je een (grote) verandering en wil je dit vanaf het begin goed aanpakken ?


Concreet :

-Tijdens een intakegesprek bespreken we jouw vraag naar begeleiding (max 2u).
-Gesprekken met andere stakeholders in de organisatie zijn mogelijk en meestal aangewezen

-We verhelderen de context, de historiek en de doelstellingen van de begeleiding, afgestemd op de strategische doelstellingen van jouw organisatie of bedrijf
-We bespreken samen af hoe we dit proces gaan aanpakken
-Inzichten en modellen rond verandering en werkwijzen  worden afgestemd op jouw verwachtingen

bottom of page