top of page

Begeleiding veranderingsprocessen

Verandering is eigen aan organisaties en bedrijven.
Toch lijkt het doorvoeren van veranderingsprocessen binnen organisaties ingewikkeld. Vele factoren spelen een rol (rationele, emotionele, systemische, historische..)
Vooral de implementatie van verandering wordt vaak als lastig ervaren. Op het moment dat een organisatie inzet op verandering, gaan er verschillende sporen lopen.  Dat overzien, ermee omgaan en managen is niet evident.
Verandering is een (lastig) proces, er bestaat geen plug& play oplossing.

Wanneer is extern begeleiding aangewezen ?
-Heb je moeite om de verandering in je organisatie vorm te geven ? (Wat)
-Zijn je medewerkers niet gemotiveerd of mee in de verandering ? (Hoe)
-Loopt het helemaal vast ?
-Plan je een (grote) verandering en wil je dit vanaf het begin goed aanpakken ?

Concreet :
-Tijdens een intakegesprek bespreken we uw vraag naar procesbegeleiding
-We bekijken welke stakeholders binnen de organisatie betrokken zullen worden
-We verhelderen de context, de historiek en de doelstellingen van het
begeleidingsproces. Dit is  afgestemd op de strategische doelstellingen van uw organisatie en op het gewenste veranderingsproces
-We bespreken samen af hoe we dit proces gaan aanpakken
-Inzichten en modellen rond verandering en werkwijzen  worden afgestemd op uw verwachtingen

 

bottom of page