top of page

Psychotherapie

 

Wanneer is psychotherapie iets voor jou ?

Soms wordt je geconfronteerd met situaties waar je niet tegen opgewassen bent.
Je voelt je lusteloos, kwaad, bang , onzeker of verdrietig en het lukt je niet om je problemen alleen op te lossen.

Wanneer ook de steun van vrienden en familie ontoereikend zijn, kan het zinvol zijn professionele begeleiding te zoeken.

Vragen die ik vaak tegenkom zijn hulp bij :

 • Rouw en verlies

 • Depressie

 • Angst

 • Burn-out

 • Relatieproblemen

 • Vastzitten in gevoel van minderwaardigheid of onzekerheid

 • Existentiële problemen

 • Persoonlijke levensvragen

 • Problemen in contact en relaties met anderen

 • Vage lichamelijke klachten zonder fysieke oorzaak

 • Ziekte

enz…

Wat is psychotherapie ?
Therapie is niet het "oplossen" van problemen, maar het biedt in de eerste plaats aandachtige aanwezigheid bij jou en je verhaal. In een veilige omgeving kan je verkennen wat er in je leven speelt en hoe je dit ervaart.
Door dit eerlijk te bekijken en er de nodige milde aandacht aan te geven, kun je met behulp van de therapeut zelf gaan ervaren waar je vastzit en inzicht en bewustzijn verwerven. De therapeute werkt volgens de gestaltmethode.

De Gestaltmethode
De gestalttherapie is een vorm van psychotherapie waarin ervaring en contact centraal staan. Een belangrijk uitgangspunt is het vertrouwen in de mogelijkheden van ieder mens om zich te ontwikkelen. Moeilijkheden of problemen zien we niet als een teken van ziekte, maar als een mogelijkheid tot nieuwe stappen, een leidraad voor wat jij wil met je leven.
In gestalttherapie zal de therapeute je uitnodigen om te onderzoeken wat je ervaart. De gestalttherapeute helpt je dit te verwoorden, zonder oordeel. We kijken niet alleen hoe je vastloopt maar ook waar je mogelijkheden liggen. Zo kan er weer beweging ontstaan.

Het belangrijkste middel tot verandering ligt volgens de gestalttherapie in het verkennen van je gewaarzijn. Wat word ik gewaar in mijn lichaam ? Wat voel ik? Wat wil ik? Wat vermijd ik? Wat gebeurt er om mij heen? Als je hier meer besef van hebt, verhoogt dat het aantal mogelijkheden om met jouw realiteit om te gaan.

Gestalt therapie maakt gebruik van de relatie zoals die zich hier en nu tussen jou als cliënt en de therapeut ontwikkelt. Relaties spelen dikwijls een rol in het in stand houden van (oude) patronen. Deze patronen worden ook in de therapiekamer zichtbaar. Zo kan de therapeutisch relatie helpen om besef te krijgen wat er speelt in jouw leven.

Uitgangspunt bij elke sessie is wat er op dit moment leeft. Het verleden komt alleen aan bod als het nog steeds een rol speelt in het nu. Besef ontwikkelen en kiezen is alleen in het nu mogelijk.

Ieder mens vindt zijn eigen antwoorden op levensvragen en problemen. In gestalttherapie word je ondersteund bij het kiezen, dragen en nemen van jouw ver-‘antwoord’elijkheid, zodat je minder het gevoel hebt dat dingen jou zomaar overkomen.

De Therapeute
De therapeute is in haar 4-jarige therapie-opleiding getraind in het combineren van persoonlijke betrokkenheid en professionele afstand. Die zijn nodig om een veilige omgeving te scheppen. Zo kan alle aandacht gaan naar wat zich hier en nu aandient. De therapeute gaat zorgvuldig te werk, benadert jou met respect en zal je nergens toe dwingen. Dit geeft jou de garantie dat je volgens je eigen tempo en verlangens kan werken.

Hoe verloopt een therapie ?
In een eerste verkennend gesprek bekijken we samen wat er moeilijk is jouw leven en of je hiervoor op de juiste plek bent. Indien dit zo is komen we overeen over de grote lijnen van de therapie en dan gaan we op weg.
Het eerste gesprek verplicht je tot niets.
In de volgende gesprekken werkt de therapeute met ‘waar jij nu mee bezig bent’
Na een 5-tal sessies gebeurt een eerste evaluatie van het effect, de duur en de frequentie van de therapie. We kijken dan hoe we verder gaan.

Duur
Duur van therapie : de duur van de therapie is een individueel gegeven
Alles is afhankelijk van jouw vraag en mogelijkheden. In de loop van het proces bespreekt therapeute regelmatig ‘hoe jij het ervaart en wat jij wenst’ Op die manier kan de therapie afgestemd worden op wat jij wil, ook qua duur.
Doorgaans neemt een therapeutisch process enkele maanden in beslag.
 

Wanneer is relatietherapie aangewezen ?

 • Voel je je niet begrepen, eenzaam of is de intimiteit weg uit jullie relatie ?

 • Weet je niet meer of je wel met je partner verder wil ?

 • Is er sprake van ontrouw / een verliefdheid op iemand anders ?

Dan kan relatietherapie een optie zijn.

Hoe werkt relatietherapie ?
De relatietherapie is gebaseerd op de gestaltbenadering.
Daarbij gaat het in essentie om het verhogen van jullie gewaarzijn omtrent de relatie.
We werken rond meer zich krijgen op jullie emoties, gedrag en denkpatronen. De therapeute kijkt naar de manier waarop jullie met elkaar omgaan, wat er gezegd of juist niet gezegd wordt, hoe iets gezegd wordt en de lichaamstaal van elk van jullie. Elk koppel heeft zijn sterke punten. En vaak is het ook zo dat koppels in een zeker patroon terecht komen.

Besef krijgen van jullie sterktes en van jullie patroon, van jouw aandeel daarin en het aandeel van je partner hierin kan bevrijdend werken. Ook de gevoelens, behoeften die hierbij spelen of angsten die aan de basis liggen van de huidige situatie worden duidelijk.
Dat is de eerste belangrijke stap om verandering te kunnen brengen in jullie patroon. Het samen bespreekbaar maken van wat speelt verbetert de connectie met je partner waarbij jullie je ook in emotioneel opzicht meer verbonden kunnen voelen en op een andere manier contact kunnen maken.

Lukt het niet om dit te doorbreken of is er geen engagement meer in de relatie, dan kan relatietherapie ook helpen om de relatie op een juiste manier af te ronden.

bottom of page